Ekologia

System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej normami prawnymi. (Ustawa z dn. 29 lipca 2005 Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1494 i 1495)
obowiązek wynikają z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku. Informacja o koszt gospodarowania odpadami znajduje się na dokumencie sprzedaży, Fakturze Vat.

Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego.
Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wrzucany łącznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.
Znaczek wrzucić  CE, ROHS, KOSZ PRZEKREŚLONY.

Informacja o prawidłowym postępowaniu w przypadku utylizacji urządzeń elektrycznych i elektrycznych.
Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Właściwie działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingowi polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte.
Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie

Edukacja ekologiczna
Od dziś żadna zużyta przez Ciebie bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !
Każda bateria i akumulator wrzucone do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powodują zagrożenie dla środowiska. Jedna guzikowa bateria srebrowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody i wywołać w nich istotne zmiany ekologiczne.
Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem “Zużyte baterie”.
Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń.
Twoje stare zepsute urządzenia pamiętaj nie muszą trafić na wysypisko. Oddaje je do punktu zbierania elektro odpady.

Produkt. Opracowujemy nowe sposoby, aby zmniejszyć wpływ naszych produktów na środowisko.
Proces. Dla nas ważny jest każdy etap okresu użytkowania produktu, od zaopatrzenia w surowce, po produkcję, opakowanie i recykling.
Środowisko. Wszystko co robimy to dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia naszego wpływu na nasze środowisko.

Recycling
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495)
Sprzęt możesz odesłać na własny koszt na adres Warszawska 1/16, 06-500 Mława, po uprzednim poinformowaniu nas o tym mailowo!
Możesz również zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt.

Ta strona korzysta z plików cookies. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

  • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
  • uprościć działanie stron internetowych,
  • zapamiętać zawartość Twojego koszyka bez logowania,
  • zapamiętać Twoje dane do zamówienia bez rejestracji,
  • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć