Instrukcja Obsługi Systemu GPS4YOU

Platforma i aplikacja

Dostęp do platformy i aplikacji otrzymasz razem z produktem. Poniżej znajduje się rozbudowana prezentacja i instrukcja obsługi wyjaśniająca najważniejsze funkcje.

Po instalacji każdy klient otrzymuje od nas dane dostępowe do swoich lokalizatorów. Działają one na platformie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.

 

Mapa i lista urządzeń, widok ogólny:

Po zalogowaniu widzimy ekran główny. Składa się on z listy urządzeń (lewy górny róg), informacji o urządzeniach (na środku po lewej stronie), panelu do raportów (dół ekranu), mapy (środek ekranu) oraz panelu górnego (góra ekranu).

 

Co oznaczają miejsca i przyciski w widoku ogólnym systemu?

1. Ustawienia

2. Podążanie mapy za wybranym urządzeniem/pojazdem w czasie ruchu (zielony – aktywny).

3. Pokazywanie na mapie ścieżki na żywo dla wybranego urządzenia/pojazdu w czasie ruchu (zielony – aktywny).

4. Wyświetlanie na mapie stref nadzorów (zielony – aktywny).

5. Przypisywanie opcji do urządzenia/pojazdu.

6. Wysyłanie komend do lokalizatora (opcja).

7. Usuwanie urządzenia/pojazdu.

8. Edycja urządzenia/pojazdu.

9. Dodawanie urządzenia/pojazdu.

10. Mapa.

11. Stan i lokalizacja urządzenia/pojazdu.

12. Otwieranie sekcji dla raportów, historii tras, podróże, postoje.

13. Otwieranie sekcji dla zdarzeń.

 

Edycja konta użytkownika

Jak zmienić dane i ustawienia swojego konta użytkownika?

1. Kliknij przycisk ustawień.

2. Kliknij „Konto”.

3. Edytuj swoją nazwę.

4. Edytuj swój adres e-mail.

5. Edytuj swoje hasło.

6. Opcjonalnie: Wpisz swój nr telefonu.

7. Wybór mapy, można zmieniać rodzaj mapy (domyślnie Open Street Map, najbardziej kolorowa i dokładna).

8. Opcjonalnie: Wpisz szerokość geograficzną, dla której po zalogowaniu się do systemu będzie automatycznie ustawiana mapa. Możesz także skorzystać z przycisku 12.

9. Opcjonalnie: Wpisz długość geograficzną, dla której po zalogowaniu się do systemu będzie automatycznie ustawiana mapa. Możesz także skorzystać z przycisku 12.

10. Opcjonalnie: Wpisz wartość od 0 – 18 powiększenia mapy. Możesz także skorzystać z przycisku 15.

11. Opcjonalnie: Zaznacz format 12 godzinny, aby zmienić wyświetlanie czasu w systemie dla typowego dla krajów anglojęzycznych.

12. Opcjonalnie: Wybierz format wyświetlania współrzędnych.

13. Opcjonalnie: Wprowadzanie punktów POI.

14. Przycisk Atrybutów  gdzie można ustawić strefę czasową, jednostkę prędkości, jednostką odległości.

15. Przycisk pozwala na automatyczne pobranie aktualnego stanu mapy, czyli szerokości, długości i powiększenia mapy. Ustaw mapę w miejscu, które chcesz aby wyświetlało się po zalogowaniu, a następnie kliknij ten przycisk, aby pobrać ustawienia mapy.

16. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz przetestować dostarczanie na Twój adres e-mail powiadomień. Po kliknięciu, sprawdź skrzynkę odbiorczą swojej poczty e-mail (sprawdź również skrzynkę spamu).

17. Zapisz.

18. Anuluj edycję konta.

 

Raporty , historia tras

 


 

Ustawianie danego raportu

1. Otwórz sekcję raportów.

2. Wybierz rodzaj raportu.

3. Kliknij przycisk „Konfiguracja”.

4. Wybierz urządzenia/pojazdy dla którego ma być wykonany raport

5.Opcjonalnie grupę, jeśli została zdefiniowana.

6. Opcjonalnie: Możesz zaznaczyć wyświetlanie znaczników, czyli miejsc na mapie, w których system odebrał pozycję od lokalizatora.

7. Wybierz okres, którego raport będzie dotyczył.

8. Zapisz.

9. Kliknij przycisk „Pokaż”.

10. Możesz wyeksportować raport do pliku Excela.

11. Możesz wyeksportować raport do pliku Excela i od razu przesłać na swój adres e-mail.

12. Kliknij przycisk „Wyczyść”, aby usunąć raport z sekcji „Raporty” oraz mapy.

 

Dodawanie grupy

Posiadając więcej niż jeden samochód w swoim panelu, możesz chcieć skontrolować je wszystkie na raz. Z pomocą przychodzą nam grupy. Dzięki nim możesz stworzyć grupę np. przedstawicieli handlowych i kontrolować, czy zatrzymują się w miejscach w których powinni przebywać.

Jak utworzyć grupę?

1. Kliknij przycisk ustawień.

2. Kliknij „Grupy”,

3.następnie kliknij przycisk plus.

4. Wpisz nazwę grupy.

5. Zapisz.

 

Dodawanie geostrefy – strefy nadzoru

Dzięki nadzorom możesz sprawdzać, czy Twój samochód przebywa wyłącznie w wyznaczonym obszarze. System GPS4YOU  daje możliwość zdefiniowania na mapie stref nadzorów dowolnego kształtu, geostrefy są obszarem w którym  kontrolujesz wybrane pojazdy i otrzymujesz powiadomienia np. o przekroczeniu granicy strefy lub przekroczeniu dozwolonej maksymalnej prędkości w geostrefie.

Jak utworzyć strefę nadzoru?

1. Kliknij przycisk ustawień

2. Kliknij „Nadzory”,

3. Kliknij przycisk plus.

4. Wpisz nazwę strefy nadzoru.

5. Opcjonalnie: Wpisz opis strefy nadzoru.

6. Opcjonalnie: Wybierz kalendarz, jeśli je wcześniej zdefiniowałeś. Wybranie kalendarza powoduje działanie powiadomień w strefie nadzoru tylko w zakresie godzin wybranego kalendarza.

7. Kliknij przycisk „Strefa”, wybierz rodzaj strefy, kliknij w miejscu początkowym na minimapie, przeciągnij kursor myszki w następne miejsce i kliknij. W strefie rodzaju „Wielokąt” musisz wrócić do miejsca początkowego, aby strefa się zapisała. Zapisz.

8. Opcjonalnie: Edytuj atrybuty.

9. Zapisz.

 

 

Atrybuty:

Kolor – wybierz kolor strefy nadzoru na mapie.

Ograniczenie prędkości – wpisz prędkość graniczną dla pojazdu, powyżej której będą generowane powiadomienia przekroczenia prędkości w tej strefie.

Dystans łamanej – wpisz szerokość linii/granicy strefy nadzoru (przydatne przy rodzaju strefy „Krzywa”).

 

Dodawanie powiadomienia

Aby móc odbierać powiadomienia e-mail o zdarzeniach takich jak np. przekroczenie prędkości, najpierw trzeba je utworzyć, a następnie przypisać do urządzenia/pojazdu.

Jak utworzyć powiadomienie?

1. Kliknij przycisk ustawień.

2. Kliknij „Powiadomienia”,

3. kliknij przycisk plus.

4. Wybierz typ powiadomienia.

5. Jeśli chcesz aby powiadomienie przychodziła z wszystkich samochodów/ obiektów musisz zaznaczyć.

6. Wybierz kanał informowania o powiadomieniu. Sieć – na żywo w przeglądarce internetowej lub aplikacji, Poczta – wiadomość na Twój e-mail.

7. Opcjonalnie: Wybierz kalendarz, jeśli je wcześniej zdefiniowałeś.  Wybranie kalendarza powoduje działanie powiadomienia tylko w zakresie godzin wybranego kalendarza.

8. Zapisz.

 

Dodawanie kalendarza

Kalendarze to inaczej terminy – zakres czasowy – obowiązywania stref nadzorów i powiadomień. Po utworzeniu kalendarza przypiszesz go do danej strefy nadzoru lub powiadomienia poprzez edycję wybranej strefy nadzoru lub powiadomienia.

Jak utworzyć kalendarz?

1. Kliknij przycisk ustawień.

2. Kliknij „Kalendarze”.

3. kliknij przycisk plus.

4. Wpisz nazwę kalendarza.

5. Wybierz plik z dysku.

6. Zapisz.

 

Pliki do pobrania z kalendarzami z poniższych linków:

Codziennie od 00:00 do 05:00

Dni robocze od 07:00 do 17:00

Poniedziałek – sobota od 07:00 do 17:00

Weekendy

 

 

 

Dodawanie konserwacji

Konserwacja to cykliczny zapis okresowy zdarzeń np: „wymiana oleju co 10 tys km”. Konserwacja także może generować powiadomienie poprzez dodanie powiadomienia typu „badanie techniczne”.

Jak utworzyć konserwację?

1. Kliknij przycisk ustawień.

2. Kliknij „Konserwacja”.

3. Kliknij przycisk plus.

4. Wpisz nazwę konserwacji.

5. Wybierz typ „Całkowity dystans”.

6. Wpisz przebieg, od którego zacznie obowiązywać konserwacja.

7. Wpisz liczbę kilometrów, dla której będzie generowane powiadomienie „wymagana konserwacja”.

8. Zapisz.

 

Przypisywanie strefy nadzoru

Przypisanie wcześniej utworzonych stref nadzoru do wybranego urządzenia/pojazdu.

1. Wybierz urządzenie/pojazd, do którego chcesz przypisać nadzór.

2. Kliknij przycisk przypisywania.

3. Kliknij „Nadzory”.

4. Zaznacz wybraną strefę nadzoru dla urządzenia/pojazdu.

 

Przypisywanie powiadomień

Przypisywanie  utworzonych wcześniej powiadomień do wybranego urządzenia/pojazdu.

1. Wybierz urządzenie/pojazd, do którego chcesz przypisać powiadomienie.

2. Kliknij przycisk Ustawienia.

3. Kliknij „Powiadomienia”.

4. Zaznacz wybrane powiadomienie dla urządzenia/pojazdu. Powiadomień dotyczących wszystkich urządzeń nie musisz zaznaczać.

 

Przypisywanie konserwacji

Przypisywanie utworzonych wcześniej konserwacji do wybranego urządzenia/pojazdu.

1. Wybierz urządzenie/pojazd, do którego chcesz przypisać konserwację.

2. Kliknij przycisk Ustawienia.

3. Kliknij „Konserwacja”.

4. Zaznacz wybraną konserwację dla urządzenia/pojazdu.

 

Akumulatory – korekta przebiegu

Akumulatory pozwalają na nadpisanie (korektę) automatycznie zliczanego przez system GPS4YOU przebiegu GPS i godzin włączonej stacyjki dla urządzenia/pojazdu. Znajdziesz je w sekcji „Stan i lokalizacja” jako „Całkowity dystans” oraz „Godziny”.

Korekta  całkowitego dystansu urządzenia/pojazdu lub godzin.

1. Wybierz urządzenie/pojazd z listy klikając na niego.

2. Kliknij przycisk przypisywania.

3. Kliknij „Akumulatory.

4. Wpisz dokładny realny stan licznika pojazdu.

5. Możesz wyzerować godziny lub wpisać własną wartość w formie dziesiętnej, tzn. 0.5 to 30 minut.

6. Zapisz.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

  • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
  • uprościć działanie stron internetowych,
  • zapamiętać zawartość Twojego koszyka bez logowania,
  • zapamiętać Twoje dane do zamówienia bez rejestracji,
  • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć